Over ons

Wie wij zijn?

Het Pesticide Actie Netwerk (PAN) werd opgericht in 1982 en is een netwerk bestaande uit meer dan 600 maatschappelijke  organisaties (NGO’s), instanties en individuen in meer dan 60 landen wereldwijd, dat werkt om de negatieve gevolgen van het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen te verminderen en te vervangen door ecologische verantwoorde alternatieven. De projecten en campagnes worden gecoördineerd door vijf autonome regionale centra.

PAN Europe is het regionale centrum in Europa. Het werd opgericht in 1987 en brengt consumenten, gezondheid- en milieuorganisaties, vakbonden, vrouwengroepen en boerenorganisaties samen uit zo’n 19 Europese landen.

We werken aan het opheffen van de afhankelijkheid van chemische bestrijdingsmiddelen en aan de ondersteuning van veilige en duurzame bestrijdingsmethodes. PAN Europe wijdt zich aan het substantieel verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen (inclusief biociden) in heel Europa . Dit is een absolute voorwaarde voor het verbeteren van de gezondheid van de bevolking en die van werknemers, voor de bescherming van het milieu. Strikte uitvoering van deze vermindering van bestrijdingsmiddelengebruik is in lijn met het voorzorgsbeginsel.

De visie van PAN Europe is een wereld waarin hoge agrarische productiviteit wordt bereikt door werkelijk duurzame agrarische productiesystemen waarin het gebruik van landbouwchemicaliën en milieuschade geminimaliseerd worden en waar de lokale bevolking de lokale productie beheerst en lokale variëteiten gebruikt.

 

Voor meer informatie, bezoek onze website: www.pan-europe.info

 

Voor meer informatie over WECF Women in Europe for a Common Future, onze publicaties en activiteiten over hormooonverstorende stoffen in producten als cosmetica, speelgoed en in de kinderkamer, zie www.wecf.eu