Methodiek

Hoe PAN Europe EDCs heeft opgespoord in Europees voedsel...

Het identificeren van bestrijdingsmiddelen

met hormoonverstorende eigenschappen

Gegeven het feit dat de EU op dit moment geen lijst heeft met specifieke criteria om hormoonverstorende chemicaliën (EDCs) aan te duiden, waren we genoodzaakt om zelf een lijst van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen samen te stellen. Om dit te doen, hebben we allerlei beschikbare bronnen gecombineerd; openbare literatuur - onderzoek gepubliceerd door academici -  en ‘grijze’ literatuur – onderzoek gedaan in het proces van bestrijdingsmiddelenevaluatie.

Voor beide bronnen zijn overzichten beschikbaar en we hebben er voor gekozen de volgende te combineren:

  • De KEMI lijst (2008):het Zweedse Agentschap voor Chemische stoffen heeft alle gevallen van hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen verzameld uit evaluatiedossiers over bestrijdingsmiddelen. Deze dossiers zijn voornamelijk gebaseerd op verplichte veiligheidstesten van bestrijdingsmiddelen door de industrie zelf.
  • Mc Kinlay’s overzicht van wetenschappelijk onderzoek naar EDCs in openbare literatuur: 2008: McKinlay, R. Plant, J.A., Bell, J.N.B., Voulvoulis, N. 

Het verzamelen van schadelijke resten in Europese voedingsmiddelen

Met onze nieuwe lijst van ED bestrijdingsmiddelen zijn we begonnen met het zoeken naar resten (residuen) van deze 43  bestrijdingsmiddelen in voedingsmiddelen in de Europese Unie. We hebben ons onderzoek gebaseerd op het jaarlijks rapport van de European Food Safety Agency (EFSA) [1] waarin voedselmonsters uit de EU (waaronder fruit, groente, granen, melk en eieren) geanalyseerd worden. In totaal werden 27 voedingsmiddelen onderzocht en konden we de data gebruiken voor onze ranglijst van voedsel besmet met hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen. Van de 43 hormoonverstorende bestrijdingsmiddelen werden er in Europees voedsel 30 geïdentificeerd.

Opmerking: Omdat de data in de officiële online versie niet plausibel leken, hebben we een verzoek naar de EFSA gestuurd voor een compleet overzicht. Het bleek dat er drukfouten in de data stonden en daarop ontvingen  wij een nieuwe versie. We zullen geïnteresseerde lezers graag een kopie sturen.


[1] Rapport online beschikbaar: European Food Safety Authority; 2009 EU Report on Pesticide Residues. EFSA Journal 2011; 9(11):2430. [226 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2430. Online beschikbaar: www.efsa.europa.eu/efsajournal

Het presenteren van de resultaten van lange termijn blootstelling

van consumenten aan EDCs

Ongeveer de helft van ons voedsel is vervuild met restanten van bestrijdingsmiddelen en 25% van ons voedsel bevat zelfs meerdere soorten restanten, soms zelfs meer dan 10 bestrijdingsmiddelen in één  voedselmonster. Maar hoe zit het met de hoeveelheid bestrijdingsmiddelen die we binnen krijgen op de lange termijn?

De data laten zien dat de consumptie van voedingsmiddelen zoals paprika’s op de lange termijn kan leiden tot blootstelling aan meer dan 20 verschillende soorten  bestrijdingsmiddelen. Op sla worden de hoogste concentraties van hormoonverstorende stoffen gevonden. Vanwege blootstelling via vele voedingsmiddelen tegelijkertijd, is de kans op blootstelling aan verschillende combinaties van bestrijdingsmiddelen ook erg groot.

Om consumenten te informeren en hen een keus te geven, hebben we besloten om een ‘ranglijst’  samen te stellen van de 10 meest ‘verstorende’ voedingsmiddelen; dat zijn 10 voedingsmiddelen met het hoogste niveau van ED bestrijdingsmiddelen, gebaseerd op ‘lange termijn’ data van het EFSA.

De volledige uitleg van onze methode wordt uitgebreid omschreven in onze consumentengids.

Onze volledige data met de lijst van alle voedingsmiddelen en hun niveau van ED bestrijdingsmiddelen zijn hier toegankelijk voor publiek.

“We hopen dat dit een eerste stap zal zijn in de richting van een nieuw tijdperk van Europese landbouw, volledig vrij van schadelijke bestrijdingsmiddelen”