Wat staat er op het spel?

Wat zijn hormoonverstorende chemicaliën?

Het hormoonsysteem van het menselijk lichaam,dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en het goed functioneren van devitale organen, kan do0r EDC’s worden verstoord.

In de afgelopen jaren hebben  in toenemende mate wetenschappelijke onderzoeken van hoog niveau de schadelijke effecten van EDCs op de gezondheid aangetoond. Ze worden in verband gebracht met chronische ziektes zoals diabetes, obesitas, maar ook hormoongerelateerde kankersoorten (borst, prostaat..), hersenbeschadiging en onvruchtbaarheid [1].

Veel onderzoeksresultaten  waarschuwen voor de kwetsbaarheid van ongeborenen en jonge kinderen voor EDCs. Blootstelling aan EDCs tijdens belangrijke stadia van ontwikkeling kunnen leiden tot onomkeerbare schade  zoals geheugen- en concentratieproblemen [2].

Chemische cocktails

EDCs zijn des te gevaarlijker wanneer deze tegelijkertijd voorkomen omdat hun effecten dan bij elkaar ‘opgeteld’ kunnen worden (= het ‘cocktail’ effect). Het eten van groente en fruit kan soms tot gevolg hebben dat er zo’n 20 verschillende soorten resten (residuen) van ED bestrijdingsmiddelen ingenomen worden, wat tot een complexe chemische mix kanleiden.

Geen ‘veilig’ niveau van blootstelling

Een van de bijzonderheden van EDCs is dat ze zelfs bij een zeer lage dosis effecten kunnen veroorzaken [3], wat de reden is dat er niet zoiets bestaat als een ‘veilig’ niveau van blootstelling.

Voorbeelden van ED bestrijdingsmiddelen en hun effecten op de gezondheid:

Voor onderstaande ED bestrijdingsmiddelen  worden de volgende effecten op de gezondheid onderbouwd door een grote hoeveelheid hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek:

- Bifenthrin:veroorzaakt ovulatiestoornissen bij vrouwelijke proefdieren(Lui, 2011).

- Carbendazim en benomyl:veroorzaken schadelijke effecten op de mannelijke voortplantingsorganen (bij ratten is verminderde vruchtbaarheid waargenomen)(Gray, 1990; Lazzary, 2008; Moffit, 2007; Yu, 2009).

- Chloorpyrifos-methyl:blokkeert de activiteit van mannelijke geslachtshormonen. (Kang, 2004).

- Mancozeb:een meervoudig werkende kankerverwekkende stof, welke ten minste 8 verschillende soorten kanker kan veroorzaken – borstkanker, lever, alvleesklier, schildklier, etc. (Belpoggi, 2002)

- Prochloraz: veroorzaakt een vervrouwelijking van mannelijke nakomelingen en geslachtsmisvormingen (Blystone and al., 2007).

 

Waar kan het gevonden worden? Klik hier

 

[1] Voor meer informatie, zie het rapport van Prof. Kortenkamp  in opdracht van de EU: « State-of-the-art assessment of endocrine disruptors », 2012.

[2] Voor meer informatie over gevolgen die in meerdere generaties kunnen worden doorgegeven zie: “Environmentally Induced Epigenetic Transgenerational Inheritans of Ovarian Disease”, Eric Nilsson, Ginger Larsen, Mohan Manikkan, Carlos Guerrero-Bosagna, Marina I. Savenkova, Michael K. Skinner, School of Biological Sciences, Center for Reproductive Biology, Washington State University, Pullman, Washington, United States of America.

[3] Vandenberg/Soto/Heindel/VomSaal ao. (Endocrine Reviews, June 2012)